fbpx

ABOUT US  

   บริษัท นิธิ ธัญ คอมเมอร์เชียล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่าย สินค้าหลายประเภท เช่น ปั้มน้ำ, วาล์วในอุตสาหกรรม, อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมจำหน่าย ปั้มเคมี Chemical pump เครื่องสูบจ่ายสารเคมี Diaphragm pump เครื่องสูบตะกอนข้นของเหลว และของหนืด และให้บริการ เครื่องวัดและควบคุมคุณภาพน้ำ

     สินค้ามีหลากหลายรูปแบบ สินค้าได้รับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพเรื่อยมา เพื่อตอบสนองและอำนวยประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อันได้แก่ อุตสาหกรรมด้าน อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี ฯลฯ ความน่าเชื่อถือ คือ คุณธรรมที่เป็นหลักของเรา ด้วยเหตุนี้แล้ว เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

MD TALK:


      ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาเราได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปยังเขตปทุมธานี ซึ่งเป็นจังหวัดรอยต่อกับหลาย ๆ จังหวัด บนพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าเดิมมาก ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม เป็นอย่างมาก อีกทั้งทางบริษัทยังพัฒนาระบบภายใน หลาย ๆ ด้าน เช่น การขนส่ง, ระบบ IT, ระบบ Warehouse ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการทำอย่างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     ทางบริษัท นิธิ ธัญ ต้องขอขอบพระคุณ สำหรับการสนุบสนุน เป็นอย่างดีตลอดหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ทางเราให้คำมั่นว่า จะพัฒนาสินค้า และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อยกระดับการบริการลูกค้า ให้ดียิ่งขึ้น และเติบโตไปพร้อมกับเรา


     

"ขอบคุณครับ"Distributor


QUALITY TEAMWORK     

          ทีมงานเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย Service, Transport, Maintenance, Sales ด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาหลากหลายรูปแบบ ทำให้ บริษัท นิธิ ธัญ คอมเมอร์เชียล เติบโต และแข็งแกร่งขึ้น อย่างก้าวกระโดด ด้วยระบบงานที่รองรับความเป็นมาตรฐาน ในระดับสากล ทำให้ทีมงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม ให้เติบโตในเรื่องธุรกิจ ไปพร้อมกับเรา