parallax background


Flow Meter

     เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าอัตราการไหลของน้ำโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการวัดอัตรการไหลของน้ำเสีย นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความเป็น Mechanic ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจาก น้ำเสียนั้นจะมีทั้งกากตะกอน โคลน เลน รวมทั้งสิ่งของที่เป็นชิ้นที่มีขนาดใหญ่ที่อาจจะมาทำให้เกิดการติดขัดได้หากเรายังใช้อุปกรณ์แบบเก่าซึ่งเป็น ระบบ Mechanic เดิมที่มีระบบ Paddle wheel

     การทำงานของ Magnetic flow meter จะใช้หลักการของ ฟาราเดย์ เกี่ยวกับแม่เหล็ก กล่าวคือ ในน้ำที่มี Conductivity หรือสภาพน้ำไฟฟ้าได้ทุกชนิดจะมีไฟฟ้าสถิตย์อยู่ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าจุดนี้วิ่งผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดเป็นค่าสัญญาณส่งไปยังระบบอิเล็คโทรนิคส์เพื่อแปลงค่าสัญญาณให้ปรากฏเป็นตัวเลขขึ้นที่หน้าจอโดยการคำนวนค่าอัตราการไหลนี้จะต้องใช้การคำนวนจากหน้าตัดของขนาดท่อเพื่อช่วยในการคำนวน ประกอบด้วยเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่สูงสุด

คุณสมบัติของ Flow Meter
  • น้ำเสียในอุตสาหกรรม น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้ว กากตะกอนต่างๆ
  • อุตสาหกรรม เคมี : กรด ด่าง สารเคมีที่มีความกัดกร่อนสูง
  • อุตสาหกรรม โลหะ เหล็ก เหมือง น้ำที่มีของแข็งเข้าไปเจือปนอย่างมาก
  • ระบบน้ำประปา มิเตอร์น้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ชนบท หรืออำเภอ>
  • อุตสาหกรรมกระดาษ เยื่อกระดาษที่มีความเข้มข้นสูง กระดาษฟอกสี และกระดาษสีต่าง ๆ
  • อุตสาหกรรมอาหาร ระบบการผสม การเติม การบรรจุเครื่องดื่ม ต่าง ๆ ภายใต้ความสะอาด สูงและสามารถถอดล้างได้ ป้องกันการตกค้าง ต่าง ๆ

การเลือก Flow Meter

     โดยทั่วไปการจะเลือก Magnetic Flow meter จะต้องเลือกจากขนาดของท่อที่ต้องการจะวัดก่อน จากนั้นดูประเภทของน้ำที่ต้องการจะวัดค่า โดยทั่วไปต้องเป็นน้ำที่มี inductive conductivity ซึ่งจะมีอยู่ในน้ำทุกชนิด ยกเว้น น้ำ DI หรือ น้ำ RO ที่จะมีค่า conductivity ค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่สามารถจับค่านำไฟฟ้าเพื่อนำไปแปลงเป็นสัญญาณได้ จากนั้นดูในเรื่องของ Connection ที่จะนำมีต่อเข้ากับอุปกรณ์ เช่น ต่อแบบเกลียว หรือต่อแบบหน้าแปลน เป็นต้น


Types Flow Meter

Sure Magnetic Flow Meter
มีรุ่นต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกแบบ ได้แก่

     LDG-B Series มีบอดี้เป็นเหล็กหล่อ พร้อมกับ PTFE Liner หรือ NBR Liner ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ มีขนาดตั้งแต่ 1/2 “ ไปจนถึงขนาด 40 “ ให้ค่าความแม่นยำ +- 0.1 % ทำให้มั่นใจว่าจะได้ค่าที่เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น มีทั้งรุ่นที่ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 160 C และกินไฟน้อย เพียง 20 W ภาคการรับสัญญาณและการส่งสัญญาณเป็นเป็น แบบ Analogue สามารถส่งสัญญาณภายนอกได้เพื่อเข้ากับระบบ PLC Scada หรือ Monitor ต่างๆ ได้

LDG-B Series

LDG-B Series

LDG-Y Series

LDG-Y Series

LDG-F Series

LDG-F Series

LDG-T Series

LDG-T Series

Liquid Turbine Flow Meter

      Liquid turbine flow meter ใช้ในการวัดของเหลวที่มีลักษณะมีไอน้ำ ไอเคมีผสมอยู่ด้วย มีขนาดตั้งแต่ 1/2 “ ถึง 8 “ มีสัญญาณออกเป็น สัญญาณ Analogue นอกจากนั้นยังมี version explosion proofe อีกด้วย

Liquid Turbine Flow Meter
Liquid Turbine Flow Meter
Liquid Turbine Flow Meter
Liquid Turbine Flow Meter

NITI TAN COMMERCIAL

หากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms