parallax background


NTT Magnetic Drive Pump

     ระบบปั๊ม Magnetic Drive เข้ามามีบทบาทการใช้งานในด้านของการขนถ่ายสารเคมีเป็นอย่างมาก ข้อดีต่าง ๆ มากมายที่มีเหตุผลในการนำปั๊ม Magnetic Drive หรือปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็ก มาใช้งานหลักๆ ได้แก่
  • ปราศจาการรั่วซึม ตลอดอายุการใช้งาน Zero Leakage
  • วัสดุหัวปั๊มและใบพัดเป็นพลาสติกที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้
  • ใช้งานกับสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูงได้

     อย่างไรก็ตามปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กก็จะยังมีข้อเสียอยู่เช่นกัน ได้แก่ ปั๊มจะไม่สามารถเดินตัวเปล่าได้เลย เหตุผลคือเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกและปั๊มใช้การขับเคลื่อนด้วยความเร็วรอบที่สูง ประกอบกับการใช้ตัวสารเคมีเองเป็นตัวระบายความร้อน ดังนั้น หากหน้างานมีความเสี่ยงที่จะทำให้ปั๊มแก่การเดินตัวเปล่าได้ ไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม ควรจะมีระบบป้องกันการเดินตัวเปล่า หรือ Rundry protection เพื่อให้การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดระหว่างการทำงาน


     ในปัญหาอื่นของระบบปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก หรือ Magnetic Drive pump คือวัสดุ ถึงแม้ว่าจะสามารถทนต่อสารเคมีได้ แต่ก็ยังไม่สามารถทนต่อสภาวะ สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้ เช่น แสงแดด ความร้อนจะบริเวณการทำงาน การกระแทกอย่างรุนแรง ซึ่งความเสียหายต่าง ๆ จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสภาวะนั้น ๆ หรือบางยี่ห้ออาจจะยังมีส่วนประกอบของโลหะอยู่บาง เช่นส่วนที่เป็น Bracket หรือเสื้อของปั๊ม หากมีการติดตั้งอยู่หน้างานที่มีไอระเหยของเคมีสูง ส่วนนี้อาจจะถูกกัดกร่อนได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียหายและเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายโดยไม่จำเป็น

     จากข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กหรือ Magnetic Drive pump รุ่นใหม่ ได้แก่ NTT Series ซึ่งจะตอบโจทย์ทุกปัญหาของ Magnetic Drive pump ที่เคยใช้มาได้อย่างถูกต้อง

01

     ระบบปั๊ม Magnetic Drive ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ปราศจากซีลต่าง ๆ เช่น Packing Seal , Mechanical Seal


     โดยได้ออกแบบระบบภายในทุ่นแม่เหล็กแบบใหม่ให้มีรูสำหรับให้เคมีไหลผ่านได้เพิ่มขึ้นและสามารถกักสารเคมีได้ในระดับหนึ่ง อันจะส่งผลให้ปั๊มรุ่นใหม่นี้สามารถเพิ่มระยะเวลาในการเดินตัวเปล่าได้นานขึ้น


02

     วัสดุที่ดีขึ้น ในกลุ่มวัสดุ PP ในรุ่นใหม่จะผสม Carbon Fibre เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุหัวปั๊มได้เป็นอย่างทำให้สามารถทนต่อการกระแทกดีขึ้นมีความหนาของวัสดุมาขึ้น ทนต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม


     เช่นแสงแดด ความร้อนในสิ่งแวดล้อมหรือ Ambient Temperature ได้เป็นอย่างดี ต่างจากรุ่นเก่าที่มีส่วนผสมเพียงแค่ Fibre Glass เท่านั้นทำให้ในระยะยาวที่มีการใช้งานได้ เมื่อ Resin เสื่อมสภาพ เราจะเห็นเป็นเส้น Fibre เท่านั้น ทำให้ระยะเวลาการใช้งานสั้นลงและเป็นอันตรายต่อการรั่วซึมของหัวปั๊มได้


03

     วัสดุ Bracket หรือ เสื้อของปั๊มเป็น รุ่นใหม่ใช้วัสดุเดียวกันกับหัวปั๊ม ทำให้สามารถติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีไอสารเคมีสูงได้โดยไม่เกิดการกัดกร่อน ในปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กรุ่นก่อนจะยังคงเป็นเหล็ก


     ซึ่งมีปัญหาการติดตั้งในพื้นที่ที่มีไอเคมีสูงจะเกิดการกัดกร่อนได้ รุ่นใหม่นอกจาก Bracket หรือเสื้อเป็นพลาสติกแล้วขาตั้งปั๊มยังเป็นพลาสติกด้วย เช่นกัน สามารถป้องกันการกัดกร่อนเมื่อมีเคมีหกใส่ได้

 

นอกจากวัสดุประเภทพลาสติก PP หรือ PVDF แล้วในปั๊ม NTT Series ยังมีปั๊มที่เป็นวัสดุสแตนเลสสตีลอีกด้วย
วัสดุหัวปั๊ม

     ระบบปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กประเภทวัสดุหัวปั๊มเป็น สแตนเลสสตีล เหมาะสำหรับงานที่ใช้ในการสูบของเหลวประเภทน้ำมัน สามารถเปลี่ยนมอเตอร์เป็น แบบ กันระเบิดได้


     ส่วนประกอบทั้งหมดทำจากสแตนเลสสตีลมีทั้งเกรด 304 และ 316 สามารถใช้งานได้ทั้งกับน้ำมันหรืออาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก และไม่มีตะกอน ตัวปั๊มไม่มี แมคคานิก ซีลให้ยุ่งยากกันการรั่วซึมได้ 100 % สามารถใช้ทดแทนปั๊มน้ำได้เป็นอย่างดี เหมาะกับงานที่ค่อนข้างจะเน้นเรื่องของการรั่วซึมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียของสินค้า


NITI TAN COMMERCIAL

ปั๊ม NTT Magnetic Drive เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภทหากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms