parallax background


Magnetic Drive Pump

     ปั๊ม Panworld คือปั๊มสารเคมีที่ขับเคลื่อนดัวยแม่เหล็กเหนี่ยวนำ กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นปั๊มที่ปราศจากซีลกันรั่วหรือแมคซีล

Compact Magnetic Drie

PX Series

PX Series เป็นปั๊มที่มีขนาดเล็กที่สุดของปั๊ม Panworld โดยที่หากมีความต้องการใช้ปั๊มที่มีอัตราการไหลต่ำ เช่นการใช้งานในห้องแลป

Compact Magnetic Drive Pump

PS Series

PS Series เป็นปั๊มที่มีขนาดอัตราการไหลที่มีขนาดกลาง ซึ่งสามารถใช้ได้กับงาน บำบัดน้ำเสีย หรือ ระบบการกรองน้ำได้ เช่นระบบการล้าง เรซิ่น เป็นต้น

General Purpose Magnetic Dive Pumps

PW Series

PW Series เป็นปั๊มที่มีอัตราการไหลสูง มีมอเตอร์ตั้งแต่ 1 แรงม้าขึ้นไป ซีรี่ย์นี้เป็นวัสดุหัวปั๊มเป็น PP สามารถใช้ได้กับของเหลวที่มีการกัดกร่อนต่ำและไม่มีความหนืด เช่น กรดเกลือ คลอรีน หรือ PAC

Magnetic Drive Pump

PW-F Series

PW-F Seriesเป็นปั๊มที่มีอัตราการไหลสูงเช่นกัน แต่เป็นวัสดุหัวปั๊มเป็น PTFE หรือ เทปล่อน สามารถใช้ได้กับ เคมีที่มีการกัดกรอ่นสูงได้ และมีอุณหภูมิสูง เช่น กรดกำมะถัน กรดกัดแก้ว คลอรีนความเข้มข้นสูง เป็นต้น

PW-C

PW-C Series

PW-C Series5.เป็นปั๊มที่มีอัตราการไหลสูงเช่นกัน แต่วัสดุหัวปั๊มเป็น ประเภทเหล็กและเคลือบด้วยสาร ETFE หรือเทปล่อน ปั๊มชนิดนี้จะมีความททนทานต่อการสั่นสะเทือนได้ดี โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายของหัวปั๊มได้ พร้อมกับสามารถทนต่อสารเคมีที่มีความกัดกร่อนสูงได้ ส่วนใหญ่จะใช้ติดตั้งอยู่บนรถขนถ่ายสารเคมี เนื่องจากจะมีการเคลื่อนที่และ จะกระเทือนตลอดเวลา ดังนั้นรุ่น PW-C จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นี้ได้ส่วนหลักประกอบหลักของปั๊ม Magnetic Drive

Front Casing

Front Casing

ส่วนหัวปั๊ม จะเป็นส่วนหน้าสุดของปั๊ม ใช้ในการประกอบต่อกับท่อทางเข้าและออก กับท่อของเหลว นอกจากนั้นยังเป็นส่วนที่ประคองแกนเพลาด้านหน้าให้ได้อยู่ในศูนย์ได้ ส่วนหัวปั๊มจะเป็นวัสดุที่ทำจาก PP หรือ PVDF จะเป็นส่วนหน้าที่ต้องสัมผัสกับเคมีโดยตรง และจะมีโอริงหน้าปั๊มเป็นตัวกันการรั่วซึม

Impeller & Magnet Capsule

Magnet Capsule & Impeller

ส่วนแม่เหล็กขับเคลื่อนและส่วนของใบพัด จะเป็นส่วนที่ใช้ขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนของใบพัดให้มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วรอบสูงทำให้เกิดการดูดและส่งสารเคมีไปในระยะไกลและสูงได้ วัสดุส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุเดียวกับส่วนหัวปั๊มได้แก่ PP และ PVDF ส่วนนี้จะเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนปั๊มได้

Rear Cashing

Rear Casing

ส่วนท้ายของการขับเคลื่อนของปั๊ม เป็นประกอบด้วยตัวหลัก คือ แกนประคองเพลา ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่มีผิวลื่นมันเช่น Ceramic กราไฟต์ หรือ silicon เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวกั้นระหว่างห้องของเหลว และห้องแม่เหล็กอีกอย่างด้วย

Magnet Drive

Magnet Drive

ส่วนแม่เหล็กขับเคลื่อนด้านนอก ซึ่งส่วนนี้จะติดกับมอเตอร์ความเร็วรอบประมาณ 2900 รอบต่อนาที ซึ่งจะขับเคลื่อนโดยการเหนี่ยวนำกับแม่เหล็กด้านในที่ติดกับใบพัด ทำให้ปั๊มทำงานได้

     ดังนั้น จากการประกอบกันของส่วนประกอบปั๊มต่าง ๆ ทำให้ปั๊มขับเคลื่อนสารเคมีได้โดย จะสังเกตว่าไม่มีส่วนของแมคคานิคคอลซีล หรือซีลกันรั่วใดๆ เลยจะทำให้สามารถกล่าวได้ว่า ปั๊ม Panworld เป็นปั๊ม Zero leak (การรั่วซึมเป็นศูนย์)


การเลือกปั๊ม

     ในการเลือกปั๊มเบื้องต้นจะต้องทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบ ซึ่งจะมีผลต่อการใช้งานของปั๊มที่เต็มประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายได้ บวกกับการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
     1. อัตราการไหลของ ของเหลว ( Flow rate ) ทั่วไปหน่วยอัตราไหลสำหรับปั๊ม Panworld จะต้องเป็น หน่วย ลิตรต่อนาที ซึ่งความเร็วในการสูบจ่ายหรืออัตรการไหลจะมีผลทำให้ปั๊มมีขนาดใหญ่หรือเล็กได้
      2. ความสูง ( Head ) ทั่วไปหน่วยความสูงสำหรับปั๊ม Panworld จะเป็นหน่วยความสูงเป็นเมตร ความสูงในการส่งของเคมีจะมีผลกับอัตราการไหลด้วย หากความสูงมากอัตราการไหลจะต่ำลง แต่หากความสูงไม่มากจะได้อัตราการไหลที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น การเลือกปั๊มต่าง ๆอาจจะต้องดู กราฟ Performance ของปั๊มประกอบด้วยเพื่อให้ได้ความสูงและอัตราการไหลตามต้องการ
      3. ประเภทของของเหลว จำเป็นจะต้องทราบกว่าสารเคมีว่าเป็นประเภทใดและมีความถ่วงจำเพาะของเคมี ซึ่งส่วนนี้จะมีผลกับการเลือกวัสดุของหัวปั๊มได้ เช่น เคมีที่ไม่กัดกร่อนหรือมีความกัดกร่อนต่ำ จะสามารถเลือก วัสดุประเภท PP ได้ แต่หากสารเคมีที่กัดกร่อนสูง หรือมีอุณหภูมิสูง จำเป็นต้องใช้วัสดุประเภท PVDF หรือ เทปล่อน จะทำให้ทนต่อสารเคมีได้ดีกว่า และ ใช้งานได้ระยะยาวได้
     4. ข้อมูลอื่นที่ใช้ประกอบในการเลือกปั๊ม เช่น ระยะทางแนวราบ ความหนืด ตะกอนที่เจือปนอยู่ในเคมี เป็นต้น


NITI TAN COMMERCIAL

ปั๊ม Magnetic Drive เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภทหากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms