parallax background


END SUCTION PUMP

     จัดเป็นปั๊ม Centrifugal ประเภทหนึ่งซึ่ง ลักษณะของปั๊ม Centrifulgal แบบ End Suction Pump นั้นคือ ในระบบปั๊ม Centrifulgal จะมีสองระบบได้แก่ แบบ Closed coupling ปั๊ม กล่าวคือ เป็นปั๊มที่มีมอเตอร์ต่อตรงไปยังแกนเพลาของใบพัดปั๊ม โดยมีซีลเป็นตัวกันการรั่วซึม และ แบบ End Suction pump กล่าวคือเป็นปั๊มที่ต้องมีการต่อผ่านจากมอเตอร์ไปยัง Coupling แล้วจึงจะต่อไปยังแกนเพลาใบพัดอีกครั้ง ซึ่งขอดีของปั๊ม End suction ส่วนใหญ่จะใช้กับปั๊มที่มีกำลังขับสูง ตั้งแต่ 10 แรงม้าขึ้นไป และข้อดีอีกข้อคือสามารถถอดประกอบออกได้ง่าย หากมีปัญหาในการซ่อมแซม เช่น ต้องเปลี่ยนซีลปั๊ม จะสามารถถอด Coupling ออก และถอดปั๊มออกได้ง่ายรวมถึงการเปลี่ยนมอเตอร์ด้วยเช่นกัน แต่ข้อเสียของการใช้ปั๊ม End suction นี้คือการตั้ง alignment กล่าวคือการตั้งแนวเพลาให้ตรงกับแนวของแกนมอเตอร์ให้ตรงกัน ซึ่งทำได้ค่อนข้างยากต้องใช้ความชำนาญในการปรับตั้งให้ดี ซึ่งการตั้ง Alignment หากตั้งไม่ได้ศูนย์จะมีผลกับแมคคานิคคอลซีล รวมไปถึงมอเตอร์อาจจะเกิดการกินกระแสที่มากขึ้นด้วย

หลักการทำงานของปั๊มน้ำทั่วไป จะมีส่วนสำคัญประกอบด้วย


 

MOTOR
     มอเตอร์ขับเคลื่อน - เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนให้ปั๊มทำงานโดยที่มอเตอร์จะใช้กระแสไฟฟ้า โดยอาจจะเป็น 1 เฟส 220 V 50 Hz สำหรับงานที่พักอาศัย และ 3 เฟส 380 V 50 Hz สำหรับอุตสาหกรรม โรงงานต่าง ๆ นอกจากเรื่องกระแสไฟแล้วยังต้องเลือกกำลังแรงม้าของมอเตอร์ซึ่งจะมีผลกับอัตราการไหลและความสูงได้

 

ซีลของปั๊ม โดยทั่วไป ระบบซีลที่ใช้กับระบบปั๊มน้ำจะมีสองชนิดได้แก่

Machanical Seal

     แมคคานิคคอลซีล เป็นซีลแบบที่ใช้หน้าสัมผัสกับหน้าสัมผัส หรือ face to face ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่จะวัสดุที่มีความแข็ง และมีผิวลื่นมัน เช่น Ceramic Grafite Silicon Carbide เป็นต้นและจะใช้ชุด O-ring เป็นยางประเภท EPDM หรือ Viton เป็นต้น ข้อดีของซีลประเภทนี้จะป้องกันการรั่วซึมได้อย่างดี 100% แต่ข้อเสียคือ ปั๊มไม่ควรเดินแห้ง (Dry running) จะทำให้เกิดความเสียหายของซีลได้

Packing Seal

     แพคกิ้งซีล หรือซีลแบบเชือก จะซีลที่ใช้วัสดุ เป็น PTFE หรือ Grafite ข้อดีคือการถอดและประกอบง่าย ข้อเสียคืออาจมีการรั่วซึมเป็นบางครั้งได้ ต้องมีการเพิ่มการอัดเข้าไปเพื่อให้หยุดการรั่วซึม และ อายุงานสั้นกว่า


แกนชาร์พ และ ใบพัด Impeller เป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับของเหลวโดยตรงดังนั้นความสำคัญสำหรับใบพัด จะมีหลายชนิด ได้แก่


Front Casing

Frong Casing

     หรือส่วนหน้าของปั๊มจะเป็นฝาครอบใบพัดด้านหน้า มีท่อทางเข้าและทางออก โดยจะมีลักษณะของจุดต่อหรือ connection ที่แตกต่างกันไป เช่นการต่อแบบเป็นหน้าแปลน การต่อแบบเกลียว หรือการต่อแบบแคล้ม เป็นต้น ซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กเป็นไปตามอัตราการไหลและกำลังของมอเตอร์ปั๊มนั้น ๆ
Close Coupling Pump

ลักษณะของปั๊ม

     ในระบบปั๊ม Centrifulgal จะมีสองระบบได้แก่ แบบ Closed coupling ปั๊ม กล่าวคือ เป็นปั๊มที่มีมอเตอร์ต่อตรงไปยังแกนเพลาของใบพัดปั๊ม โดยมีซีลเป็นตัวกันการรั่วซึม และ แบบ End Suction pump กล่าวคือเป็นปั๊มที่ต้องมีการต่อผ่านจากมอเตอร์ไปยัง Coupling แล้วจึงจะต่อไปยังแกนเพลาใบพัดอีกครั้ง ซึ่งขอดีของปั๊ม End suction ส่วนใหญ่จะใช้กับปั๊มที่มีกำลังขับสูง ตั้งแต่ 10 แรงม้าขึ้นไป และข้อดีอีกข้อคือสามารถถอดประกอบออกได้ง่าย หากมีปัญหาในการซ่อมแซม เช่น ต้องเปลี่ยนซีลปั๊ม จะสามารถถอด Coupling ออก และถอดปั๊มออกได้ง่ายรวมถึงการเปลี่ยนมอเตอร์ด้วยเช่นกัน แต่ข้อเสียของการใช้ปั๊ม End suction นี้คือการตั้ง alignment กล่าวคือการตั้งแนวเพลาให้ตรงกับแนวของแกนมอเตอร์ให้ตรงกัน ซึ่งทำได้ค่อนข้างยากต้องใช้ความชำนาญในการปรับตั้งให้ดี ซึ่งการตั้ง Alignment หากตั้งไม่ได้ศูนย์จะมีผลกับแมคคานิคคอลซีล รวมไปถึงมอเตอร์อาจจะเกิดการกินกระแสที่มากขึ้นด้วย

การเลือกใช้ปั๊ม End Suction

  • อัตราการไหล การจะเลือกใช้เป็นปั๊ม End suction ต้องดูอัตราการไหล ส่วนใหญ่จะต้องมีปริมาณมากและมีความสูงที่ต้องการจะส่งที่สูงมาก
  • กำลังแรงม้า ซึ่งจะสัมพันธ์กับอัตราการไหล หากมีอัตราการไหลสูง รวมถึงความสูงที่ต้องการส่งสูงจะต้องใช้ปั๊มที่มีแรงม้ามากขึ้น ปั๊มจะตัวใหญ่ขึ้น นั้นหมายความถึงการใช้ปั๊มแบบที่ต้องมี coupling จะเข้ามาบทบาทอย่างมาก
  • พื้นที่ในการติดตั้ง เนื่องจากเป็นปั๊มที่มีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งให้เพียงพอรวมถึงพื้นที่ ๆ จะ ต้องเข้าไปทำการ Service ด้วยหากพื้นที่เล็กและแคบ จะต้องจัดการให้ดี ก่อนทำการติดตั้งปั๊ม
  • ฐานปั๊ม การติดตั้งปั๊ม End suction เนื่องจากเป็นปั๊มที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นการเตรียมพื้นที่โดยเฉพาะ รากฐานของปั๊มจะต้องเตรียมให้แข็งแรง เรียบ ไม่มีหลุมบ่อ ต้องติดตั้งให้เป็นแนวระนาบเท่านั้น เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน และไม่มีปัญหา หากพื้นที่ไม่เหมาะสมเช่นเป็นพื้นดิน หรือ พื้นที่ขรุขระ จะต้องทำฐานปั๊มใหม่โดยใช้เหล็กเป็นฐานให้กับปั๊ม การที่ตั้งฐานปั๊มให้มั่นคงแข็งแรงจะเป็นการยืดอายุการใช้งานปั๊มได้ดีอีกทางด้วย
  • การติดตั้งท่อทางของปั๊ม การเดินท่อที่ดีควรเดินท่อให้เป็นขนาดเดียวกันกับตัวปั๊ม โดยส่วนมากท่อทางของปั๊มจะมีขนาดท่อทางเข้าใหญ่กว่าหรือเท่ากับท่อทางเข้าเสมอ เพื่อไม่ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นฟองอากาศภายในได้ การเกิดฟองอากาศจะมีผลทำให้อัตราการไหลน้อย และเกิดเสียงดังขึ้น ดังนั้นการติดตั้งท่อทางเข้าที่ดีไม่ควรมีการลดขนาดท่อลง ในทางกลับทางส่งของปั๊มควรมีขนาดเดียวกันกับตัวปั๊ม หากจำเป็นที่จะต้องมีการลดหรือเพิ่มขนาดท่อ ก็อาจจะสามารถทำได้ แต่ไม่อยากให้เกิน 1 ขนาด ของท่อของปั๊ม กล่าวคือ เช่น ถ้า ปั๊มมีท่อขนาด 1 นิ้ว ก็อนุญาตให้ขยายท่อได้ไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว เท่านั้น หรือลดได้ไม่เกิน 6 หุน เท่านั้น หากเกินกว่าหรือต่ำกว่านี้อาจมีผลทำให้อัตราการไหลตกได้ หรือความสูงที่จะส่งส่งไปไม่ถึงได้
  • การติดตั้งปั๊ม End suction เนื่องจากปั๊มจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และกำลังแรงม้าสูงดังนั้นการติดตั้งปั๊มที่ดีควรจะต้องมีการติดตั้ง Flexible joint ตรงบริเวณทางดูดและทางจ่าย ของปั๊มเสมอ เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน ซึ่งปั๊มในขนาดใหญ่นี้จะมีอัตราแรงสั่นสะเทือนข่อนค้างสูง หากไม่มีการติดตั้ง Flexible joint ในระยะยาวอาจทำให้เกิดท่อแตก หรืออาจมีผลทำให้หัวปั๊มแตกเสียหายได้
  • การเลือกปั๊ม End suction ควรพิจารณาดูจาก Performance curve ของปั๊มนั้น ๆ ให้ดี โดยจะต้องเลือกที่ได้ Efficiency ที่อย่างน้อย 70 % - 90 % หากมากหรือน้อยกว่านี้ จะต้องเลือก model ใหม่ เพื่อให้การใช้งานที่ตรงตามความต้องการของการใช้งาน หากไม่มั่นใจให้ปรึกษาผู้ขายจะดีที่สุด

     การเลือกใช้งานปั๊มหนึ่งตัวโดยเฉพาะปั๊ม end suction ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าจำเป็นที่ต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดต่อการใช้งานดังนั้นก่อนการเลือกปั๊มต้องพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นให้เป็นอย่างดี หากมีข้อสงสัยประการใดให้ปรึกษาจะวิศวกรฝ่ายขายของบริษัทผู้จำหน่ายปั๊มจะได้คำตอบที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Contact us