Hose Pump

หรือที่เรียกอีกชื่อนึงคือ Peristatic Pump

     เป็นปั๊มที่มีหลักการง่าย ๆ แต่ประโยชน์ที่ใช้งานได้มีมากมาย โดยในที่นี่จะกล่าวถึงหลักการทำงานของปั๊ม ข้อดีข้อเสียของการใช้งานปั๊ม วัสดุต่าง ๆ และ Application การใช้งาน


ส่วนประกอบหลัก ๆ ของ Hose Pump
  • ชุดขับเคลื่อน คือชุด มอเตอร์ไฟฟ้า และชุดเกียร์ทดรอบ
  • ท่อยางภายในที่ทนต่อการเสียดสีได้ดี มีความหนา และทนต้องของเหลวที่จะใช้ในการสูบได้
  • ชุดเสื้อปั๊ม หรือ Body ของปั๊ม ซึ่งจะมีท่อทางเข้าและออกประกอบอยู่ในชุดด้วย
  • ชุดรีดท่อยาง

 

หลักการทำงานของ HOSE PUMP


     มอเตอร์มีการขับเคลื่อนให้ชุดที่ใช้ในการรีดท่อมีการเคลื่อนที่ โดยจะใช้ลูกกลิ้งรีดจะตามท่อยางเพื่อให้เกิดเป็นสุญญากาศภายในท่ออันจะมีผลทำให้สามารถดูดของเหลวขึ้นมาได้

     แต่เนื่องจากการเสียดสีของท่อยางและชุดรีดจะทำให้เกิดความร้อนสูงได้เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีสารหล่อลื่นและให้ช่วยลด Friction ได้และยังช่วยลดความร้อนได้ดี ยืดอายุการใช้งานของท่อยางได้เป็นอย่างดี


ข้อดีของ Hose pump

  • ปั๊มสามารถสูบของที่มีความหนืดได้ดี
  • ปั๊มสามารถสูบของที่มีตะกอนได้
  • ปั๊มสามารถดูดขึ้นได้จากที่สูง
  • ปั๊มมีสามารถทนของเหลวที่มีความกัดกร่อนได้ขึ้นอยู่กับการเลือกวัสดุใช้งาน

โดยหัวใจหลักของ Hose pump ได้แก่ ท่อ Flex ที่มีความแข็งแรง คงทนต่อแรงเสียดทานได้สูง

Rubber Type


     Natural Rubber หรือท่อยางธรรมชาติ สำหรับงานที่ไม่ได้ใช้กับของเหลวที่มีการกัดกร่อน ของเหลวประเภทน้ำ หรือน้ำเสียธรรมดา แต่สามารถรับตะกอนได้ดี เช่นน้ำที่มาจากครัวเรือน หรือน้ำเสียจะท่อน้ำ น้ำตามแหล่งธรรมชาติเช่น แม่น้ำ คลองต่าง ๆ โดยจะสามารถรับอุณหภูมิได้สูงถึง 80 C

     Nitrile Rubber เป็นท่อที่เหมาะสำหรับงานสูบน้ำมัน สามารถท่อต่อน้ำมันต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเตาต่าง ๆ สามารถรับอุณหภูมิได้สูงถึง 80 C

     Chlorinated Polyethylene Rubber เป็นท่อที่ใช้กับงานที่ของเหลวมีการกัดกร่อนสูง ประเภทกลุ่มสารเคมี ได้แก คลอรีนน้ำ สารส้ม ปูนขาว กรดเกลือ โซดาไฟ เป็นต้น สามารถรับอุณหภูมิได้สูงถึง 80 C

     Food Grade Hose เป็นท่อที่สามารถใช้งานกับอาหารได้อย่างดี สามารถที่จะสูบอาหารโดยเฉพาะที่มีกากตะกอนได้ดี เช่น น้ำผลไม้ นม โยเกิร์ต เยลลี่ ต่าง ๆ เป็นต้น สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 80 C

     Ethylene Propylene dine Rubber ( EPDM ) เป็นท่อที่สามารถใช้งานได้กับสารเคมีได้ โดยเฉพาะสารที่ทำละลายต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอลล์หรือกรดด่าง ได้ สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 90 C

Hose Pump มีขนาดที่หลากหลายตามแต่อัตราการไหลและ ขนาดของท่อต่าง ๆ โดยที่มีขนาดเล็กที่สุด 3/8" ไปจนถึงใหญ่ที่สุด 4"

อุสาหกรรมที่เหมาะกับ HOSE PUMP


1โรงงานซีเมนต์
2โรงงานสี
3โรงงานอาหาร
4โรงงานน้ำมันและปิโตรเคมี
5งานสูบของเสียจากชุมชน

NITI TAN COMMERCIAL

หากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms