VERTICAL PUMP

     งานปั๊มของเหลวที่ต้องการความแน่นอนในการป้องกันไม่เกิดการเดินปั๊มตัวเปล่าขึ้น หรือเรียกว่าการ Run-dry นั้น หากมีพื้นที่มากพอ จะขอแนะนำให้ใช้ปั๊ม Chemical Vertical pump โดยลักษณะทั่วไปของปั๊มประเภทนี้จะเป็นปั๊มทรงตั้งตรง แนวของใบพัดกับแกนมอเตอร์จะมีลักษณะตั้งฉากกับพื้น เป็น 90 องศา ดังนั้นการติดตั้งมอเตอร์จะเป็นลักษณะคว่ำหัวมอเตอร์ลงให้แกนเพลาอยู่ในตำแหน่งคว่ำลงกับพื้น เพื่อเชื่อมต่อกับแกนใบพัดโดยจะมีชุดแมคคานิคอลซีลเป็น ตัวประคองให้ได้ศูนย์พร้อมกับกันการรั่วซึมไปในตัวได้อุปกรณ์หลักของ Vertical pump


Impeller

Impeller

     หรือใบพัด เป็นส่วนที่ใช้ในการขับเคลื่อนและพัดพาของเหลวและตะกอนบางส่วนได้ ส่วนของ Impeller จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับอัตราการไหลและความสูงที่จะส่งไป


Shaft

Shaft

     หรือแกนเพลาจะเป็นส่วนประคองและเป็นส่วนต่อระหว่างใบพัดกับแกนมอเตอร์ส่วนใหญ่จะทำจาก สแตนเลส ส่วนเพลาจะต้องมีความแข็งแรงและจะต้องให้ได้ศูนย์ที่เที่ยงตรง


Machanical Seal

Machanical Seal

     เป็นส่วนที่จะป้องกันการรั่วซึมของของเหลวไม่ให้มีการซึมออกมาได้ซึ่งจะต้องเป็นวัสดุที่ทนต่อสารเคมีหรือของเหลวที่กัดกร่อนได้ส่วนใหญ่เป็นประเภท EPDM, VITON, PTFE


Vertical Pump

Body

     ปั๊มเป็นส่วนที่จะต้องถูกจุ่มลงไปในบ่อหรือถังของเหลว ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุประเภท Polypropylene หรือ PP,PVDF หรือ Teflon ซึ่งส่วนนี้นอกจากเป็นส่วนที่ต้องใช้ในการต่อท่อทางเข้าและทางออกแล้วยังจะเป็นส่วนที่ป้องกันและควบคุมทิศทางการไหลของของเหลวภายในอีกด้วย


Motor

Motor

     เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนปั๊มส่วนของมอเตอร์นั้นจะถูกติดตั้งไว้ยังตำแหน่งบนสุดของปั๊มเป็นลักษณะแนวดิ่งลงทำมุม 90 องศา ส่วนของมอเตอร์นั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของของเหลวและ ความสูงที่จะส่งออกไปInstall Chemical Drum pump

     สำหรับการติดตั้ง ผู้ใช้งานจะต้องเตรียมพื้นที่ติดตั้งให้เพียงพอ อาจจะต้องทำแท่นเพื่อรองรับน้ำหนักของมอเตอร์ เนื่องจากเป็นปั๊มที่ต้องจุ่มบริเวณส่วนของปั๊มลงไปในถังหรือบ่อ จึงต้องป้องกันไม่ให้มอเตอร์ที่มีน้ำหนักตกลงไปรวมถึงวัสดุที่ใช้อาจจะต้องเป็น สแตนเลสหรือเป็น PP ที่ต้องสามารถกันการกัดกร่อนของเคมีได้

Application งานที่เหมาะสมกับการใช้ Vertical pump

  • ระบบดักฝุ่น ควัน Scubber
  • ระบบการเคลื่อนย้ายของเหลวที่อันตราย
  • ระบบงานชุบต่าง ๆ
  • ระบบงานถ่ายของเสียไปทิ้ง

ข้อควรระวังในการใช้ปั๊ม Vertical

  • ห้ามเดินปั๊มในขณะที่ไม่มีของเหลวเข้าปั๊ม (RUN DRY) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายของแมคคานิคคอลซีลได้
  • ของเหลวที่ใช้สูบจะต้องไม่มีตะกอนที่มีลักษณะเป็นของแข็งและมีขนาดใหญ่ เนื่องจากปั๊มประเภทนี้วัสดุส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก หากมีตะกอนที่มีความแข็งและคมอาจจะทำให้เกิดความหายต่อใบพัดและ Body ปั๊มได้
  • การติดตั้งปั๊มภายนอก หากเป็นไปได้ควรจะมีหลังคาคลุมกันน้ำกันฝน ถึงแม้ว่ามอเตอร์จะมีระดับ IP 55 ที่จะสามารถกั้นระดับน้ำและ ฝนได้นั้น แต่เพื่อความแน่นอนว่าจะไม่มีน้ำหรือความชื้นเข้าไปในระบบไฟฟ้า อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวปั๊มได้ ควรจะต้องป้องกันไว้จะดีกว่าและยืดอายุการใช้ได้
  • การติดตั้งปั๊มบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมีสูงควรทำเป็นฝาครอบเพื่อป้องกันไว้หนึ่งชั้น หากไม่สามารถทำได้ อาจจะต้องติดตั้งให้ห่างจะพื้นที่ที่มีไอสารเคมีให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ อาจจะช่วยยืดอายุได้ระดับหนึ่ง
  • การติดตั้งปั๊มอาจต้องคำนึงถึงความลึกของบ่อเป็นสำคัญด้วยเพราะหากติดตั้งในบ่อที่ลึกเกินกว่าปั๊มมากเกินไปอาจจะทำให้การสูบจากบ่อนั้นไม่หมด ส่วนมากจะต้องเลือกปั๊มให้ปลายด้านดูดมีความสูงจากก้นบ่อไม่เกิน 10 เซนติเมตร
  • การใช้ฟุตวาล์วอาจจะทำได้ในกรณีที่จะต้องติดตั้งปั๊มตำแหน่งที่สูงเกินจากก้นบ่อมากเกินไป อาจจะต้องมีการต่อท่อเพิ่มและติดตั้งฟุตวาล์วยังปลายท่อได้ แต่ต้องระวังให้ฟุตวาล์วใช้งานได้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพราะหากฟุตวาล์วเสียหาย ไม่สามารถเก็บกักของเหลวได้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ปั๊มเกิความเสียหายได้

Vertical pump ส่วนใหญ่จะมีวัสดุให้เลือกสองประเภทได้แก่

Polypropylene

     หรือ PP สามารถใช้กับของเหลวประเภทน้ำเคมีที่มีความกัดกร่อนต่ำเช่น คลอรีน กรดเกลือ โซดาไฟ สารส้ม หรือ ซัลเฟอร์ต่าง ๆ (คือสารที่ปะปนกับน้ำที่มีการดักฝุ่นควันจากอุตสาหกรรม)

 

PVDF

     หรือ Teflon สามารถใช้กับของเหลวประเภทที่มีความกัดกร่อนหรือมีอุณหภูมิสูงได้ เช่น กรดกำมะถัน กรดกัดแก้ว ของเหลวที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 170 องศา


NITI TAN COMMERCIAL

ปั๊ม Vertical เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภทหากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms