parallax background


     ปั๊ม Self Priming คือปั๊มที่ไม่ต้องล่อน้ำ กล่าวคือ การติดตั้งปั๊มทั่วไปโดยหลักการจะต้องติดตั้งในตำแหน่งท่อที่ต่อออกมาจาก บริเวณก้นถังของสารเคมี แต่หากว่ามีความจำเป็นที่จะไม่สามารถต่อออกจากทางก้นถังได้แล้ว เช่น ในสภาวะที่เป็นบ่อดิน บ่อปูน ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งปั๊มให้อยู่บริเวณปากบ่อหรือถังนั้น ๆ หากติดตั้งในลักษณะนี้เราจะต้องใช้ปั๊มที่ต้องมีการติดตั้ง Foot Valve เพื่อเก็บกักน้ำให้อยู่ในเส้นท่อทางดูดให้เต็มอยู่ตลอดเวลา หากไม่ต้องการที่จะล่อน้ำใหม่ จึงทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการใช้งาน การใช้ Self Priming pump จะเป็นการตัดปัญหาเหล่านี้ออกไป

คุณสมบัติเด่นของปั๊ม

PUMP HEAD TF

หัวปั๊มมีขนาดใหญ่

ทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในหัวปั๊ม โดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง foot valve

PUMP HEAD PP

ปั๊มสามารถทนต่อสารเคมีได้

เนื่องจากวัสดุหัวปั๊มเป็น พลาสติกประเภท PP และ/หรือ PVDF


หลักการทำงานของปั๊ม Self Priming


     ปั๊มขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ตามกำลัง ด้วย ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที ทำให้สามารถขับเคลื่อนใบพัดซึ่งจะอยู่ในหัวปั๊มที่มีกระเปราะบรรจุน้ำได้ เมื่อเริ่ม สตาร์ทปั๊ม ต้องทำการเติมน้ำลงในกระเปราะให้เต็ม แล้วจึงสตาร์ทปั๊ม ปั๊มจะทำงานโดยจะปั่นน้ำให้เกิดเป็น สุญญากาศภายในท่อทางดูดทำให้สามารถดูดน้ำขึ้นมาจากด้านล่างได้ โดยสามารถใช้ได้กับน้ำสารเคมี น้ำดี น้ำเสีย ได้ดี เนื่องจาก วัสดุเป็น พลาสติกประเภท PP หรือ PVDF ชิ้นส่วนอะไหล่น้อย และสามารถทำการเปลี่ยนได้ง่าย หากมีความเสียหาย

ข้อควรระวัง


ออฟชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการพิเศษ ได้แก่

Skid Pump – 1

Mobile Pump

     รถเข็นสำหรับปั๊ม ( Mobile Pump ) สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ปั๊มแบบเคลื่อนที่ มีประโยชน์สำหรับ ลูกค้าที่มีความต้องการจะนำปั๊มไปสูบหลายสถานที่ นอกจากนี้ ยังออกแบบเพื่อให้สามารถเก็บอุปกรณ์ได้เช่น สายยางดูด ส่ง สายไฟฟ้า รวมทั้งตู้ไฟฟ้า สามารถจะเลือกได้ทั้งไฟฟ้า 220 V และ 380 V

Run Dry Protect

Run Dry Protection

     อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ลูกค้าที่กลัวว่าจะมีการหลงลืมปิดปั๊ม ทำให้เป็นสาเหตุในการทำให้ปั๊มเสียหาย จากการ Run Dry ได้ อุปกรณ์นี้จะสั่งให้ตัดการทำงานของปั๊มก่อนจะมีการ Run Dry เกิดขึ้นอันเป็นสาเหตุทำให้ปั๊มเสียหายได้


NITI TAN COMMERCIAL

หากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms