NEW PRODUCT

พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อคัดสรร สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าของเรา

FLAP VALVE DIAPHRAGM

ปั๊มไดอะแฟรม รุ่นใหม่ ชนิด Flap Valve

     ลูกค้าที่อาจจะเคยมีปัญหาการใช้งานไดอะแฟรมกับงานที่ต้องสูบของเหลวที่มีตะกอนชิ้นเม็ดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 35 mm. เช่น กากตะกอนน้ำเสีย ที่มีส่วนผสมของดิน ทราย หรือกรวดเม็ดเล็ก เป็นต้น ซึ่งหากการใช้งานไดอะแฟรมปั๊มทั่วไปจะมีโอกาสที่เศษตะกอนเหล่านี้เข้าไปติดขัดลูกบอลวาล์วได้ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่ออะไหล่ประเภทลูกบอลและวาล์วซีทได้

Hose Pump

หรือเรียกอีกชื่อ Peristatic Pump

     คือปั๊มที่อาศัยการรีดท่อยางเพื่อให้การส่งถ่ายของเหลวเป็นไปได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะของเหลวที่มีตะกอนมาก เช่น งานโคลน, เลน

Hose Pump เหมาะกับงานอะไรบ้าง ?
  • งานสูบน้ำตะกอนของเสียจากโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด หรือตามท่อ บ่อตะกอนต่าง ๆ
  • งานสูบน้ำดินในระบบงานผลิต เซรามิค
  • งานสูบน้ำคอนกรีต
  • งานสูบ ขนถ่ายอาหารที่มีกากตะกอน
  • งานสูบถ่ายของเหลวที่จะมีโอกาสแข็งติดท่อได้

Magnetic Drive Pump | ZERO LEAKAGE

     ระบบปั๊ม Magnetic Drive เข้ามามีบทบาทการใช้งานในด้านของการขนถ่ายสารเคมีเป็นอย่างมาก ข้อดีต่าง ๆ มากมายที่มีเหตุผลในการนำปั๊ม Magnetic Drive หรือปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็ก มาใช้งานหลักๆ ได้แก่
  • ปราศจาการรั่วซึม ตลอดอายุการใช้งาน Zero Leakage
  • วัสดุหัวปั๊มและใบพัดเป็นพลาสติกที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้
  • ใช้งานกับสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูงได้

NITI TAN COMMERCIAL

เรามีปั๊มที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภทหากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms