EXHIBITION PUMP & VALVE 2018

          บริษัท นิธิ ธัญ คอมเมอร์เชียล จำกัด นำเข้าและจำหน่ายปั๊มเคมี ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มจ่ายเคมี CHEMICAL PUMP และเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มระบบน้ำเสีย ปั้มสูบจ่ายเคมี DIAPHRAGM PUMP หลายประเภท มีวิศวกรและผู้ชำนาญเฉพาะทางมากว่า 20 ปี ทางบริษัทฯ ยินดีแนะนำวิธีเลือกปั๊ม ไดอะแฟรมปั๊ม มิเตอร์ริ่งปั๊ม โลปปั๊ม โฟลมิเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สินค้าปั้มเคมี มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ได้รับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพเรื่อยมาให้เหมาะสมและรองรับกับนวัตกรรมสมัยใหม่ ในยุคปัจจุบัน


งานออกแบบแพร้อมติดตั้ง มิเตอร์ริ่งปี๊ม

          ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟ ระบบปั๊มน้ำรวมถึงชุด SKID พร้อมสำหรับใช้งาน ด้วยอุปกรณ์อย่างดี พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า ใช้สำหรับสูบถ่ายของเหลว


SKID PUMP

      - ดีไซน์ที่ดี ทำให้ประหยัดพื้นที่และดูเรียบร้อยขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์งานเพื่อช่วยให้งานออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สิ่งสำคัญช่วยลดเวลาในการทำงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
     - เราสามารถจัดการออกแแบบดีไซน์งานให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน แก้ไข ดัดแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน และใช้งานได้จริง


Installation JBB Series

           งานติดตั้ง JBB Series จำนวน 6 ชุด พร้อมเดินระบบท่อ น้ำ ไฟ ติดตั้งโดยช่วงผู้เชี่ยวชาญ ส่งมอบงาน พร้อมใช้ตามกำหนดMETALEX 2019

           การออกบูธ Metalex 2019 ที่ผ่านมาในช่วงของวันที่ 20-23 พฤจิกายน ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี มีทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มไดอะแฟรม โลปปั๊ม สำหรับสูบถ่ายอาหาร ปั๊มสำหรับสูบถ่ายน้ำมัน อีกทั้งยังเยี่ยมชมบูธ กันอย่างเนืองแน่น ทางบริษัทต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่สนใจ หวังว่าจะได้รับใช้คุณลูกค้า ในเร็ววันนี้