parallax background


Diaphragm Aluminum Pumps

      อะลูมินัม (Aluminum) สำหรับ น้ำมัน สี น้ำเสีย ตะกอนเพื่อส่งเข้าระบบอัดตะกอน สารเคมีในระบบทำละลายได้แก่ โซเวนท์ ทินเนอร์ แอลกอฮอลล์ เชื้อเพลิงต่าง ๆ ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่อง

NTT06 - ALU

NTT 06 - ALUMINUM PUMPS

NTT-06 Aluminum Pump


Technical Parameters
Air inlet size: 1/4
Body: Aluminum
Diaphragm: Santoprene Hyrel, Teflon, Viton, EPDM, Buna-N
Valve Ball: Teflon, Stainless Steel, Santoprene

ขอใบเสนอราคา
NTT15 - ALU

NTT 15 - ALUMINUM PUMPS

NTT-15 Aluminum Pump


Technical Parameters
Air inlet size: 3/8
Body: Aluminum
Diaphragm: Santoprene Hyrel, Teflon, Viton, EPDM, Buna-N
Valve Ball: Teflon, Stainless Steel, Santoprene
Valve Seat: SS304, SS316
Center Blok: PP

ขอใบเสนอราคา
NTT25 - ALU

NTT 25 - ALUMINUM PUMPS

NTT-25 Aluminum Pump


Technical Parameters
Air inlet size: 1/2
Body: Aluminum
Diaphragm: Santoprene Hyrel, Teflon, Viton, EPDM, Buna-N
Valve Ball: Teflon, Stainless Steel, Santoprene, Hytrel, VIton
Valve Seat: Santoprene, Hytrel, Stainless Steel
Center Block: PP, Aluminum, Stainless Steel

ขอใบเสนอราคา
Diaphragm Aluminum

NTT 40 - ALUMINUM PUMPS

NTT-40 Aluminum Pump


Technical Parameters
Air inlet size: 1/2
Body: Aluminum
Diaphragm: Santoprene Hyrel, Teflon, Viton, EPDM, Buna-N
Valve Ball: Teflon, Stainless Steel, Santoprene, Hytrel, VIton, Ceramic
Valve Seat: Santoprene, Hytrel, Stainless Steel
Center Block: PP, Aluminum, Stainless Steel

ขอใบเสนอราคา
NTT50 - ALU

NTT 50 - ALUMINUM PUMPS

NTT-50 Aluminum Pump


Technical Parameters
Air inlet size: 1/2
Body: Aluminum, Cast iron
Diaphragm: Santoprene Hyrel, Teflon, Viton, EPDM, Buna-N
Valve Ball: Teflon, Stainless Steel, Santoprene, Hytrel, VIton, Ceramic
Valve Seat: Santoprene, Hytrel, Stainless Steel
Center Block: PP, Aluminum, Stainless Steel

ขอใบเสนอราคา
NTT80 - ALU

NTT 80 - ALUMINUM PUMPS

NTT-80 Aluminum Pump


Technical Parameters
Air inlet size: 3/4
Body: Aluminum
Diaphragm: Santoprene Hyrel, Teflon, Viton, EPDM, Buna-N
Valve Ball: Teflon, Stainless Steel, Santoprene, Hytrel, VIton, Ceramic
Valve Seat: Santoprene, Hytrel, Stainless Steel
Center Block: PP, Aluminum, Stainless Steel

ขอใบเสนอราคา