parallax background


Soleniod Metering Pumps


     โซลินอยส์ ปั๊ม (Solenoid Pump) เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือการนำไฟฟ้า มาเปลี่ยนเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นไดอะแฟรมให้เกิดการหยืดหยุ่น นั้นจะทำให้เกิดการสร้าง สุญญากาศภายในสายน้ำยาขึ้น ได้


Mechanical Metering Pumps


     มอเตอร์ปั๊ม (Mechanical Metering Pump) นอกจากระบบโซลินอยส์ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องอัตราการไหลที่จะได้ไม่สูงมากแล้วนั้น หากต้องการอัตราการไหลที่มากขึ้น ก็อาจจะเลือกในส่วนของมอเตอร์ปั๊ม ซึ่งจะทำให้ได้ Capacity ที่มากขึ้น


Plunger Type Metering Pumps


     ปั๊ม Plunger Metering Psump หรือปั๊มมิเตอร์แบบลูกสูบ มีคุณสมบัติในการสูบจ่ายสารเคมีได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ ปั๊มลูกสูบ ยี่ห้อ LIGAO


Hydraulic Type Metering Pumps


     คือปั๊มที่ใช้ไดอะแฟรมโดยขับเคลื่อนระบบน้ำมันไฮดรอลิคผ่านไปยังแผ่นไดอะแฟรม ส่งผลให้ปั๊มสามารถทำแรงดันได้สูง ปั๊มไฮดรอลิคมิเตอร์ริ่งปั๊มมีข้อโดดเด่นดังนี้