AIR PUMP

     คืออุปกรณ์ที่ใช้สร้างแรงดันลม หรือ ลมอัด เพื่อใช้ในการส่งเสียงหรือการใช้งานอื่น ๆ ซึ่งมักจะใช้ในอุตสาหกรรม หรือ ในการใหเ้บริการสำหรับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือจักรยานแอร์ปั๊ม

     แอร์ปั๊ม ในอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมและสถานที่ต่าง ๆ แอร์ปั๊มมักจะถูกใช้ในงานที่หลากหลายงาน เช่น

ประโยชน์ของแอร์ปั๊ม

ใช้งานในอุตสาหกรรม

  • อุตสาหกรรมเครื่องจักร
  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมเครื่องยนต์

ช่วยสร้างแรงดันลม

  • ช่วยสร้างแรงดันลมในระบบอุตสาหกรรม
  • สร้างแรงลมในการขับเคลื่อนการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • ช่วยสร้างกระบวนการผลิต ที่แม่นยำ
NITI TAN COMMERCIAL

หากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms