DIAPHRAGM ALUMINUM

Diaphragm Aluminum Pumps

      อะลูมินัม (Aluminum) สำหรับ น้ำมัน สี น้ำเสีย ตะกอนเพื่อส่งเข้าระบบอัดตะกอน สารเคมีในระบบทำละลายได้แก่ โซเวนท์ ทินเนอร์ แอลกอฮอลล์ เชื้อเพลิงต่าง ๆ ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่อง

Model of Plastic Pump

  • NTT15
  • NTT25
  • NTT40
  • NTT50
  • NTT80

Special Offer

Diaphragm Aluminum Type

Discount 50%

BEST PRICE

NTT50 - Aluminum Pump

Air inlet size: 1/2

Diaphragm: Santoprene Hyrel, Teflon, Viton, EPDM, Buna-N

NTT80 - Aluminum Pump

Air inlet size: 3/4

Diaphragm: Santoprene Hyrel, Teflon, Viton, EPDM, Buna-N