parallax background


END SUCTION PUMP

     จัดเป็นปั๊ม Centrifugal ประเภทหนึ่งซึ่ง ลักษณะของปั๊ม Centrifulgal แบบ End Suction Pump นั้นคือ ในระบบปั๊ม Centrifulgal จะมีสองระบบได้แก่ แบบ Closed coupling ปั๊ม กล่าวคือ เป็นปั๊มที่มีมอเตอร์ต่อตรงไปยังแกนเพลาของใบพัดปั๊ม โดยมีซีลเป็นตัวกันการรั่วซึม และ แบบ End Suction pump กล่าวคือเป็นปั๊มที่ต้องมีการต่อผ่านจากมอเตอร์ไปยัง Coupling แล้วจึงจะต่อไปยังแกนเพลาใบพัดอีกครั้ง ซึ่งขอดีของปั๊ม End suction ส่วนใหญ่จะใช้กับปั๊มที่มีกำลังขับสูง ตั้งแต่ 10 แรงม้าขึ้นไป และข้อดีอีกข้อคือสามารถถอดประกอบออกได้ง่าย หากมีปัญหาในการซ่อมแซม เช่น ต้องเปลี่ยนซีลปั๊ม จะสามารถถอด Coupling ออก และถอดปั๊มออกได้ง่ายรวมถึงการเปลี่ยนมอเตอร์ด้วยเช่นกัน แต่ข้อเสียของการใช้ปั๊ม End suction นี้คือการตั้ง alignment กล่าวคือการตั้งแนวเพลาให้ตรงกับแนวของแกนมอเตอร์ให้ตรงกัน ซึ่งทำได้ค่อนข้างยากต้องใช้ความชำนาญในการปรับตั้งให้ดี ซึ่งการตั้ง Alignment หากตั้งไม่ได้ศูนย์จะมีผลกับแมคคานิคคอลซีล รวมไปถึงมอเตอร์อาจจะเกิดการกินกระแสที่มากขึ้นด้วย


ส่วนสำคัญของปั๊ม


มอเตอร์ - เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนให้ปั๊มทำงานโดยที่มอเตอร์จะใช้กระแสไฟฟ้า
ซีลของปั๊ม - โดยทั่วไป ระบบซีลที่ใช้กับระบบปั๊มน้ำจะมีสองชนิดได้แก่
  • แมคคานิคคอลซีล
  • แพคกิ้งซีล
แกนชาร์พ - และ ใบพัด Impeller - เป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับของเหลวโดยตรง
ส่วนหน้าปั๊ม - จะเป็นฝาครอบใบพัดด้านหน้า มีท่อทางเข้าและทางออก