Soleniod Metering Pumps

    โซลินอยส์ ปั๊ม (Solenoid pump) เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือการนำไฟฟ้า มาเปลี่ยนเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นไดอะแฟรมให้เกิดการหยืดหยุ่น นั้นจะทำให้เกิดการสร้าง สุญญากาศภายในสายน้ำยาขึ้น ได้

     ข้อดี ของระบบโซลินอยส์ปั๊ม คือ จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก น้ำหนักไม่เยอะ สามารถติดตั้งวางไว้บนถังสารเคมีได้ อีกทั้งยังมีราคาถูก ทำให้ได้รับความนิยมจากตลาด โดยเฉพาะ ระบบบำบัดน้ำดี และ ระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนั้นยังสามารถปรับตั้งความละเอียดของการจ่ายเคมีได้ทั้ง Stroke Length Adjust และ Frequency Adjust และ ยังได้ความแม่นย่ำสูง  +- 10 %

Motor Drive Pump

     มอเตอร์ปั๊ม (Motor Drive Pump) นอกจากระบบโซลินอยส์ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องอัตราการไหลที่จะได้ไม่สูงมากแล้วนั้น หากต้องการอัตราการไหลที่มากขึ้น ก็อาจจะเลือกในส่วนของมอเตอร์ปั๊ม ซึ่งจะทำให้ได้ Capacity ที่มากขึ้น

     ข้อดี ของระบบมอเตอร์ปั๊ม คือ ทำ Capacity ได้สูงกับ ทำ Pressure ได้สูงกว่าดูแลรักษาง่ายกว่า ทนทานต่อการติดตั้งกลางแจ้งได้ดีกว่า

วัสดุของหัวปั๊มมิเตอร์ริ่ง มีให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่

PVC

     เป็นวัสดุประเภท Poly plastic คุณสมบัติคือมีความแข็งแรง เหนียว ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ในระดับหนึ่ง ประเภทของสารเคมี เช่น สารส้ม ปูนขาว คลอรีน กรดเกลือ โซดาไฟ ฯลฯ

SS304

     เป็นวัสดุ ที่เป็นโลหะ ประเภทไร้สนิม คุณสมบัติ หลัก คือ มีความแข็งแรง ผิวลื่นมัน ทนอุณหภูมิได้สูงถึงประมาณ 200 องศาเซลเซียส  งานที่นิยมนำไปใช้ได้แก่ สารเคมีผสมสำหรับทำงานยา หรือเครื่องสำอางค์ ส่วนผสมอาหารบางชนิด

SS316

     เป็นวัสดุ โลหะไร้สนิม 100 % คุณสมบัติหลักได้แก่ แข็งแรง ปลอดสนิม ทนอุณหภูมิได้สูงถึงประมาณ 200-250 องศาเซลเซียส นิยมใช้กับงานอาหารเป็นหลัก เช่น ส่วนผสมอาหาร น้ำยาต่าง ๆ ยาน้ำ น้ำมันพืชที่มีความร้อน ฯลฯ

PVDF

     เป็นวัสดุประเภท พลาสติกเช่นกัน ที่รู้จักกันในนามของ Teflon คุณสมบัติหลัก ได้แก่ ผิวลื่นมัน ทนต่อการกัดกร่อนสูงได้ ทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้ประมาณ 170 องศาเซลเซียส นิยมนำมาใช้งานเกี่ยวสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง ได้แก่ กรดกำมะถัน กรดไนตริก หรือกรดกัดแก้ว ฯลฯ

     ประเภทของ มิเตอร์ริ่ง ปั๊ม ทางบริษัทจะจำแนกเป็น Series ที่ต่างกัน ซึ่งแต่ละประเภทนั้น จะเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งหากแบ่งเป็นแต่ละประเภทของปั๊ม นั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

Solenoid Metering Pump

Mechanical Diaphragm Metering Pump

Plunger Type & Hyrraulic Type Diaphragm Metering Pump

JP

     ปั๊มมิเตอร์ Hydraulic Metering pump คือปั๊มที่ใช้ไดอะแฟรมโดยขับเคลื่อนระบบน้ำมันไฮดรอลิคผ่านไปยังแผ่นไดอะแฟรม ส่งผลให้ปั๊มสามารถทำแรงดันได้สูง ปั๊มไฮดรอลิคมิเตอร์ริ่งปั๊มมีข้อโดดเด่นดังนี้

JYP

    คือปั๊มที่ใช้ไดอะแฟรมโดยขับเคลื่อนระบบน้ำมันไฮดรอลิคผ่านไปยังแผ่นไดอะแฟรม ส่งผลให้ปั๊มสามารถทำแรงดันได้สูง ปั๊มไฮดรอลิคมิเตอร์ริ่งปั๊มมีข้อโดดเด่นดังนี้ นอกจากนี้ปั๊มยังมีคุณสมบัติอื่นที่จะสามารถเสริมเป็นออฟชั่นได้อีกด้วย

     นอกจากปั๊มแล้ว การทำให้มิเตอร์ริ่งปั๊มทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องมีการใช้งานควบคู่ไปกับ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  ได้แก่