Soleniod Metering Pump

 

      โซลินอยส์ ปั๊ม ( Solenoid pump ) เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือการนำไฟฟ้า มาเปลี่ยนเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นไดอะแฟรมให้เกิดการหยืดหยุ่น นั้นจะทำให้เกิดการสร้าง สุญญากาศภายในสายน้ำยาขึ้นได้

JLM Series

JLM-S Series

JLM-S Soleniod Metering Pump

Material: PVC

Power: 110/220v 50-60Hz.

JLM-S Soleniod Metering Pump

Material: PVDF/PTFE

Power: 110/220v 50-60Hz.

JLM-S Soleniod Metering Pump

Material: SS304/SS316

Power: 110/220v 50-60Hz.

JLM-A Soleniod Metering Pump

Material: PVC

Power: 110/220v 50-60Hz.