Ring Blower

     หรือ ปั๊มริงโบลเวอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแรงดันลมหรือลมส่งผ่านท่อไปยังระบบหรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน โดยมีหลักการทำงานคล้ายกับพัดลม (blower) แต่มีรูปร่างและโครงสร้างที่แตกต่างกันบ้า

 

  • ตัวปั๊ม (Pump Body) - เป็นส่วนที่บรรจุรูปร่างของเพลา (impeller) และเส้นทางที่ลมผ่านไปมา
  • เพลา (Impeller) - เป็นส่วนที่หมุนและสร้างแรงดันลม มักจะมีรูปร่างเป็นแบบลูกโซ่ (scroll) ที่เชื่อมต่อกับตัวปั๊ม การหมุนของเพลาสร้างการดูดลมเข้าและส่งลมออก
  • ท่อลดเสียง (Outlet Silencer) - เป็นส่วนที่ใช้ลดเสียงหรือการสั่นสะเทือนของลมที่ออกจากปั๊ม
  • ฐานเครื่อง (Base) - เป็นส่วนที่ใช้สำหรับยึดและรักษาความสมดุลของเครื่อง

1

     สามารถสร้างแรงดันลมสูงได้โดยใช้ขนาดที่เล็กกว่าพัดลมอื่น ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงดันสูงในพื้นที่จำกัดหรืองานที่ต้องการการระบายอากาศแบบต่อเนื่อง

2

การทำงานที่เงียบ

     ปั๊มมีการออกเสียงน้อยกว่าพัดลมอื่นๆ ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น งานที่ต้องการการระบายเสียงต่ำหรือในสถานที่ที่ต้องการการทำงานที่เงียบสงบ เช่น งานที่มีผู้คนในบริเวณใกล้เคียง

3

บำรุงรักษาง่าย

     มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีส่วนอะไรที่ต้องการการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ การทำความสะอาดหรือการตรวจสอบอย่างเป็นระยะหรือประจำจะช่วยให้ปั๊ม Ring Blower ใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพสูง

4

การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

          ปั๊มมีลักษณะการทำงานที่เสถียรภาพสูง ไม่มีส่วนที่สั่นหรือส่วนที่ต้องการการปรับปรุงในการใช้งาน ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการทำงานต่อเนื่องและเป็นระบบ

5

ประหยัดพลังงาน

     มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดี เนื่องจากสร้างแรงดันสูงโดยใช้พลังงานน้อย ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในเรื่องการประหยัดพลังงาน

6

ใช้งานได้หลากหลายประเภท

     สามารถนำไปใช้งานในหลายสาขาอุตสาหกรรม เช่น ระบบลำเลียงสารอาหาร ระบบลำเลียงน้ำเสีย ระบบห้องปฏิบัติการ ระบบเติมลมในบ่ออากาศ ระบบลำเลียงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

หลักการทำงานของปั๊ม

การสร้างแรงดัน

เมื่อเพลาหมุน ตัวปั๊มจะสร้างการกดอากาศขึ้นมาในกลุ่มลมที่อยู่รอบ ๆ เพลา โดยการออกแบบเพลาให้เหมือนวงแหวน (ring) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนั่นเอง

การเคลื่อนที่ของลม

แรงดันที่สร้างขึ้นจากการหมุนของเพลาจะทำให้ลมถูกดันออกจากกลุ่มลมที่เกิดขึ้น และไหลผ่านทางท่อหรือการไหลย้อนกลับผ่านช่องเว้าของเพลา ซึ่งสร้างการหมุนลมที่ต่อเนื่อง

การปล่อยลมออก

ลมที่ไหลผ่านเพลาถูกปล่อยออกจากปั๊มผ่านทางรูปล่องหรือทางท่อส่งลม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการระบายอากาศหรือใช้ในกระบวนการงานต่อไป
NITI TAN COMMERCIAL


หากมีความสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาจากวิศกรฝ่ายขายได้ ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาหรือ สะดวกให้เข้าไปตรวจเช็คปั๊มและดูหน้างานเพื่อการติดตั้งได้
Call : 02-147-1623
Line Offcial Account : @nttcoms